Welkom in ons digitaal winkelcentrum!

Onze Missie

Visie en doelstellingen

Originele topproducten met oog voor uw welzijn en dat van de planeet

Wij onderscheiden onszelf van onze concurrenten door ons groene hart, maar bovenal onderscheiden wij ons door stoere en originele producten die u nergens anders vindt! Deze producten worden allen op een zo duurzaam mogelijke manier geproduceerd. Wij zoeken doorlopend naar nieuwe manieren om onze productlijnen te verduurzamen en gaan steeds meer samenwerkingen aan met andere ondernemers met soortgelijke ideeën en producten. Zo zullen wij u de komende tijd nog vaak verrassen met nieuwe productlijnen voor onze shops.

Een brug tussen de oude- en de nieuwe economie

In de huidige tijd nemen wij waar dat er een kloof is ontstaan tussen de oude economie die vanuit het bedrijfsleven bekeken, vooral is gebaseerd op concurrentie en winstbejag. Hierin is geen of weinig ruimte voor thema's als duurzaamheid en menselijkheid. Steeds meer mensen willen op deze voet niet verder. 
Anderzijds ontstaat er een nieuwe economie die juist is gebaseerd op duurzaamheid en menselijkheid, maar deze is vaak zo idealistisch ingericht dat deze ver van de dagelijkse realiteit van de hedendaagse mens af is komen te staan. Hierdoor wordt het een hele grote, vaak onmogelijke stap voor mensen om op deze idealistische manier te gaan leven. Een herkenbaar voorbeeld; ouders met een hypotheek en kinderen die naar school gaan. 
Dit valt niet zomaar op een verantwoorde manier om te gooien.

Deze tegenstelling creëert een gat tussen wat mensen eigenlijk willen en wat hun mogelijkheden zijn. Over dit gat hopen wij, mede met uw steun, een brug te kunnen bouwen.

Plan van aanpak

Om onze doelstelling te verwezenlijken timmeren wij hard aan de weg. In onderstaand overzicht ziet u welke initiatieven wij gestart zijn en welke wij faciliteren en steunen. Onze doelstelling kan echter niet slagen zonder uw betrokkenheid. Daarom onderstaand ook een overzicht van dingen die u kunt doen om ons te helpen onze doelstelling te verwezenlijken.

Wat doen wij?

1) Wij bieden u hoogwaardige- en betaalbare producten via onze webshops. Ook bieden wij u zeer originele producten die wij zelf produceren en producten die u nergens anders vindt. Deze produceren wij zo groen mogelijk. Bovendien bieden wij u een steeds zeldzamer wordende klantgerichtheid.
Via onze webshops willen wij financiële vrijheid bereiken om ons volledig te kunnen richten op onze missie: Het bouwen van een brug tussen de oude- en de nieuwe economie.

2) Zoeken naar wegen om onze producten groener te maken en ecologisch en humanitair verantwoord. Wij zijn altijd op zoek naar handelspartners die hieraan kunnen bijdragen.

3) Initiëren en faciliteren van ecologische- en humanitaire projecten, zoals permacultuur projecten, zelfvoorzienende woongemeenschappen(LalaFarms) en kinderrestaurants in India. Wij brengen mensen die willen deelnemen aan projecten en de projectgroepen samen. Ook bieden wij onze klanten de mogelijkheid om te doneren aan deze projecten.

4) Inzichtelijk maken van huidige bestaande initiatieven en netwerken die de nieuwe economie vertegenwoordigen, zoals Peer to Peer (P2P) netwerken, alternatief geld, ruilkringen en crowdfunding voor mensen die hier mee aan de slag willen maar niet goed weten hoe.

5) Inspireren van mensen door het bieden van een podium aan sprekers en groeperingen die zich inzetten voor meer bewustwording omtrent diverse maatschappelijke onderwerpen en ontwikkelingen. Ook bieden wij u een immer groeiende verzameling van documentaires en andere informatie aan via ons Youtube account.

6) Transparantie over financiën. Wij vinden het heel belangrijk om duidelijke informatie te verstrekken over binnengekomen donaties en wat hiermee gebeurd is. Zodra wij als organisatie een grotere omvang hebben zullen wij ook jaarlijks de jaarrekening publiceren, zodat u kunt zien dat er bij ons geen extreme salarissen of bonussen worden betaald van uw geld en wij zoveel mogelijk van onze middelen gebruiken voor positieve maatschappelijke verandering.

Wat kunt u doen?

1) Door uw aankopen bij ons te doen draagt u direct bij aan de groei en het voortbestaan van ons bedrijf. Wij garanderen u dat, zodra wij financieel onafhankelijk zijn, uw geld niet in onze eigen zakken zal verdwijnen, maar in zinvolle projecten geïnvesteerd zal worden. Zo draagt u door bij ons te kopen dus direct bij aan een betere wereld!

2) Help ons aan bekendheid door het liken, volgen en sharen van onze shop, onze missie en onze producten. We hebben dit zo makkelijk mogelijk voor u gemaakt door onze share-knoppen boven aan de pagina en bij alle producten. Ook kunt u ons volgen via de knoppen onderaan de pagina. U helpt ons hier enorm mee!

3) Neem deel aan onze projecten. Zo kunt u bijvoorbeeld (gratis) een werkvakantie houden in één van de zelfvoorzienende gemeenschappen, of kunt u uw diensten aanbieden als vrijwilliger. Wij gaan dan ons best doen uw skills zo zinvol mogelijk in te zetten in ons netwerk.

4) Donaties zijn een heel direct vorm van steun voor ons als bedrijf of voor één van onze projecten. Als u een donatie doet heeft u bij ons absoluut de garantie dat er niets aan de strijkstok blijft hangen, bijvoorbeeld in de vorm van een torenhoog directeurssalaris voor een stichting of projectgroep, zoals bij grote organisaties vaak het geval blijkt.

Meer weten? Of heeft u een suggestie?

Heeft u vragen of suggesties, neem even contact met ons op. Dit kan per telefoon of email.

info@lalashops.nl
Tel: 06 4620 1276
(Whatsapp mogelijkheid)

Of gebruik eenvoudig ons contactformulier.

Terug naar homepage